On-demand Webinar

Stimuleer productie-efficiëntie met Integrated Business Planning

Dutch

Het afstemmen van vraag en aanbod is een voortdurende uitdaging voor fabrikanten. De continue combinatie van monitoring-, analyse-, rapportage- en planningsactiviteiten die hiervoor nodig zijn, wordt vaak uitgevoerd in silo's over verschillende productielijnen, verkooporganisaties en afdelingen. Dit leidt tot repetitieve processen, een gebrek aan transparantie van de prestaties en het risico van gemiste kansen voor verbeteringen in efficiëntie.

Kijk dit webinar terug en ontdek hoe Integrated Business Planning (IBP) wordt gebruikt door toonaangevende productiebedrijven om de winstgevendheid te vergroten door planningsactiviteiten in het hele bedrijf samen te voegen.

Leer hoe Board’s IBP-oplossing:

• Bedrijfsbrede transparantie van prestaties bevordert; van ontwerp tot levering

• Afstemming tussen strategische, financiële en operationele doelen realiseert

• Leidinggevenden sneller en nauwkeuriger in staat stelt beslissingen te nemen door simulaties en analyse van alternatieve strategieën en scenario's mogelijk te maken

• Samenwerking en verantwoordelijkheid ten opzichte van resultaten bevordert

• Bronnen vrijmaakt door handmatige processen te automatiseren

• Alle ongelijksoortige Excel-bestanden in de organisatie vervangt

• Strategische zakelijke partnering stimuleert’