Rapport

Resurgent Finance Leader rapport: Utveckla eller avveckla

Enligt 89% av 600 tillfrågade finansiella beslutsfattare världen över måste ekonomiavdelningen förnya sin roll för att inte automatiseras bort.

Få inblick i hur finansiella ledare beslutsfattare världen över ser på ekonomiavdelningens framtida roll. Rapporten ger svar på frågor som:

  • Hur kan ekonomiavdelningen bli företagets knutpunkt för strategisk data? 
  • Varför upplever ekonomiavdelningen ofta mer press från interna krav än från affärsmässiga paradigmskiften och ökad konkurrens? 
  • Varför är det viktigt att bryta barriärer mellan företagets avdelningar? 
  • Vad innebär det att gå från en enhetlig framtidsvision till multipla möjliga scenarion?
  • Är världens ekonomiavdelningar redo att ställa om?  

Läs varför de tillfrågade beslutsfattarna anser att ekonomiavdelningen bör ges verktyg att integrera företagets funktioner och avdelningar. Hur blir ekonomiavdelningen den strategiskt resultatdrivande motorn i ett digitaliserat företag?

Insikter från 600 globala beslutsfattare – ladda ner rapporten.