On-demand Webinar

Planning beyond Spreadsheets in 30 minuten (Nederlands)

Denk je ook vaak dat er er een betere oplossing dan Excel moet zijn voor jouw (financiële) planningen? En krijg je met Excel nooit die informatie die je nodig hebt voor de rapportages naar het management? Als je op één van deze twee vragen 'ja' hebt geantwoord dan loont het zeker de moeite om een half uurtje vrij te maken voor ons (opgenomen) webinar “Planning Beyond Spreadsheets in 30 Minuten”.

In dit webinar geeft Ravi Santokhi allereerst een overzicht van de verschillende functionaliteiten van Board om vervolgens je een demonstratie van de tool te geven. Wij laten zien hoe makkelijk en snel je analyses en rapportages van jouw data maakt, zonder daar voor te hoeven programmeren. Door de integratie met MS Office zorgt Board voor een vereenvoudiging van jouw dagelijkse taken.

In 30 minuten laten wij zien hoe:

- Dashboards worden aangemaakt voor de analyse van jouw data

- “Storyboards” worden gemaakt om aan het management te rapporteren

- Baord naadloos integreert met Microsoft Office

- Met collega's kan worden samengewerkt door gebruik te maken van “chatfunctie”