On-demand Webinar

FMCG-planning en analyse transformeren met Integrated Business Planning

Een efficiënte supply chain is een belangrijke succesfactor in de FMCG-industrie, waarbij activiteiten zoals voorspelling, promotieplanning en prijsplanning een cruciale rol spelen om dit te bereiken. Hoewel FMCG-bedrijven de operationele efficiëntie nauwlettend in de gaten houden, creëren ongelijksoortige systemen in elke afdeling of divisie silo's van gegevens, waardoor het moeilijk is om een ​​algemeen beeld te krijgen om als basis voor planning en voorspelling te gebruiken.

FMCG-bedrijven zijn zich bewust van de behoefte aan verandering en hebben een digitale transformatie doorgevoerd in de richting van een Integrated Business Planning (IBP)-benadering, waarbij gegevens vanuit de hele organisatie worden verenigd en worden gebruikt voor gecentraliseerde planningsinspanningen. Het resultaat is een duidelijke verbetering van de zichtbaarheid, nauwkeurigheid, verantwoording en efficiëntie in de hele supply chain.

Bekijk de opname van dit webinar en zie hoe het Board Decision-Making-platform FMCG-bedrijven in staat stelt om:

• Strategische doelen vast te stellen en deze om te zetten in financiële en operationele doelen;

• Op basis van nauwkeurige en gefundeerde gegevens de vraag effectief te voorspellen;

• Het planningsproces van de vraag te stimuleren door de impact van promotionele activiteiten op winstgevendheid, operationele efficiëntie en resourcevereisten te simuleren;

• Personeel, productielijnactiviteit en inkoop te plannen met een “Rough-Cut Capacity Planning-aanpak”;

• Eenvoudig gegevens van meerdere afdelingen en bedrijfsentiteiten te consolideren, waardoor volledige samenwerking mogelijk wordt.