External event

Efficient Finance

Schakel uw financiële processen een versnelling hoger! 

 

Met dit evenement willen we graag back to basics gaan, terug naar die fundamentele financiële processen die volkomen onterecht soms uit het oog worden verloren: invoicing, incasso, cash collection etc. Als deze niet efficiënt georganiseerd zijn, dan kan een finance afdeling onmogelijk een business ondersteunende rol opnemen. Op deze top zullen verscheidene keynote sprekers hun praktijkervaringen uitwisselen. Hoe hebben zij deze processen geautomatiseerd? En welke impact had dit op hun financiële afdeling en business in het algemeen? Dergelijke vragen zullen zeker beantwoord worden. Er zullen ook workshops aangeboden worden waarbij je op een interactieve manier nuttige automation tools zal leren kennen. Er staan drie workshops op de planning: RPA, Proces Optimalisatie en het meten van efficiëntie binnen een finance afdeling.